Hibabejelentés

2214_00_F_A KIF+GYR SZABÁLYZAT

GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK ELHELYEZÉSE KISFESZÜLTSÉGŰ ÉS LAKOTT TERÜLETEN BELÜLI KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK-HÁLÓZATOK TERTÓSZERKEZETEIN

A Szabályzat Társaságunk KIF és/vagy belterületi KÖF szabadvezeték-hálózatainak oszlopain elhelyezhető, valamint azokon már elhelyezett, információátviteli (hírközlési) célt szolgáló gyengeáramú és fémmentes optikai hírközlő rendszerek, valamint légvezetékes összeköttetésű térfigyelő rendszerek létesítési, üzemeltetési, átépítési, munkabiztonsági, technológiai, környezetvédelmi, díjfizetési, megszüntetési és egyéb kérdéseit szabályozza.

 

Letölthető dokumentumok:

01. Szabályzat.pdf 02. Szervezeti felépítés, kapcsolattartók.pdf 03. Munkavédelmi oktatás tematikája.pdf 04. Ügyrendi folyamat ellenőrzése.pdf 05. Oszlopcsatlakozó doboz műszaki specifikáció.pdf 06. Gyengeáramú rendszer áramütés elleni védelmi bekötése.pdf 07. Együttműködési megállapodás (minta).docx 08. Tájékoztató levél (minta).docx 09. Elvi hozzájáruló nyilatkozat (minta).docx 10. Nyilatkozat KIF ésvagy KÖF szabadvezeték-hálózat jogszerű létesítéséről (minta).docx 11. Előzetes közműkezelői hozzájárulás (minta).docx 12. Együttműködési szerződés KIF-KÖF közcélú hálózat átalakítása és-vagy áthelyezése tárgyában (minta).docx 13. Megállapodás KIF-KÖF közcélú villamos hálózat átalakításáról-áthelyezéséről és az Elosztói Engedélyes kártalanítása.docx 14. Létesítési megállapodás (minta).docx 15. Munkavégzési megállapodás (minta).docx 16. Többoldalú munkavégzési megállapodás (minta).docx 17. Üzemeltetési megállapodás (minta).docx 18. Többoldalú üzemeltetési megállapodás (minta).docx 19. Műszaki szemle jegyzőkönyv - Létesítés (minta).docx 20. KIF-GYR közös oszlopsoros hálózat kimutatás - Létesítés (minta).xls 21. Üzemeltetési megállapodás Bővítés-melléklet (minta).docx 22. Üzemeltetési megállapodás Települések és kapcsolattartók-melléklet (minta).docx 23. Üzemeltetési megállapodás Megszüntetés-melléklet (minta).docx 24. Számlakísérő levél időarányos használatijog-díj számlához (minta).docx 25. Számlakísérő levél éves használatijog-díj számlához (minta).docx 26. Megállapodás használatijog-díj fizetési feltételeinek módosításáról (minta).docx 27. Közös oszlopsoros oktatás nyilvántartása (minta).xls 28. Igazolvány minta.docx 29. Műszaki szemle jegyzőkönyv - Bontás (minta).docx 30. KIF-GYR közös oszlopsoros hálózat kimutatás – Bontás (minta).xls 31. Fémet tartalmazó burkolt GYR légvezeték felszerelése és bontása feszültség alatt lévő KIF SSZV hálózaton (minta).docx 32. GYR-FOR-RHR-TFR hálózatra csatlakoztatása igénybejelentő (minta).pdf