Hibabejelentés

Telekalakítás

Hogyan tudok telekalakítás bejegyzéséhez nyilatkozatot kérni?

Ha a telekalakítással érintett ingatlan(ok) tulajdoni lapján Vállalatunk az Opus Titász Zrt. (korábban E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.) javára vezetékjog bejegyzése szerepel, a telekalakítás feltüntetésre szolgáló változási vázrajzot (osztatlan közös tulajdonú földrészlet felszámolásakor térképvázlatot) ellenjegyzéssel kell ellátnunk.

Telekalakítás: megosztás, határrendezés, összevonás, kisajátítás, osztatlan közös tulajdonú földrészletek felszámolása.

Vezetékjog: villamos hálózat létesítését, üzemeltetését és karbantartását biztosító jog.
 

Nyilatkozat kiadásának folyamata
 

1. Kérjük, jelentse be igényét
 

Hogyan?

Töltse ki és írja alá a kérelmet (lap alján), amiben kérjük megadni, hogy:

 • az igény mely település mely ingatlanaira vonatkozik,
 • az Ön nevét, címét és esetleges egyéb elérhetőségét.
   

Milyen dokumentumokat csatoljak az igényhez?

 • Telekalakítás feltüntetésére szolgáló – érvényes záradékkal rendelkező - eredeti geodéziai munkarészt (Változási Vázrajz és Területkimutatás, Telekalakítási Helyszínrajz)
 • Osztatlan közös tulajdonú földrészlet felszámolásakor a megosztás feltüntetésére szolgáló – eredeti tulajdonosi és ügyvédi aláírással, valamint pecséttel rendelkező – térképvázlatot és területkimutatást. A geodéziai munkarészeket olyan példányszámban kérjük megküldeni, hogy abból egy-egy példány - dokumentálás céljából Társaságunknál maradhasson.
 • Telekalakítással érintett valamennyi ingatlan aktuális - 30 napnál nem régebbi - tulajdoni lap másolata, mely a www.magyarorszag.hu vagy a Földhivatal Információs Rendszerből, a www.takarnet.hu honlapról tölthető le.

Mi a teendő, ha az ingatlan(ok)at több vezetékjog is érinti?

Ha a telekalakítással érintett ingatlan(oka)t több különböző villamos hálózat - ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett - vezetékjoga is érinti, akkor a vezetékjog visszajegyzéshez szükséges adatok meghatározásakor a különböző hálózatok vezetékjogai (területnagyságaik) nem vonhatóak össze, azokat külön-külön bontva kell kimutatni.

 

2. Mi elkészítjük a nyilatkozatot
 

Hogyan?

A nyilatkozatunkat cégszerű aláírással ellátva az eredeti változási vázrajzra nyomtatjuk és postázzuk a kérelemben megadott levelezési címre.


Mit tartalmaz?

Nyilatkozatunk arra vonatkozóan tartalmaz adatokat, hogy a visszajegyzendő vezetékjog(ok) mely kialakuló ingatlanokra (helyrajzi szám(ok)ra), és mekkora területnagysággal kerüljenek visszajegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

 

Jogszabályi háttér

 • a villamosenergiaipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet
 • az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet
 • az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
 • az ingatlannyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet
 • a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény

Kérelem telekalakítás bejegyzéshez


Elérhetőségek:

Levélben:   OPUS TITÁSZ Zrt., Hálózati osztály, 4024 Debrecen, Kossuth u 41.

Telefonon:  +36 52 563-504 és +36 52 563-505 hétfőn és szerdán 8.00-11.00 óra között.