Hibabejelentés

Telekalakítás

Hogyan tudok telekalakítás bejegyzéséhez nyilatkozatot kérni?

Ha a telekalakítással érintett ingatlan(ok) tulajdoni lapján Vállalatunk javára vezetékjog bejegyzése szerepel, a telekalakítás feltüntetésre szolgáló változási vázrajzot ellenjegyzéssel kell ellátnunk.

Telekalakítás: megosztás, határrendezés, összevonás, kisajátítás.

Vezetékjog: Villamos hálózat létesítését, üzemeltetését és karbantartását biztosító jog.
 

Nyilatkozat kiadásának folyamata
 

1. Kérjük, jelentse be igényét
 

Hogyan?

Töltse ki és írja alá a kérelmet (lap alján), amiben kérjük megadni, hogy az igény:

  • mely település mely ingatlanaira vonatkozik,
  • az Ön nevét, címét és esetleges egyéb elérhetőségét.
     

Milyen dokumentumokat csatoljak az igényhez?

Telekalakítás feltüntetésére szolgáló – érvényes záradékkal rendelkező - eredeti geodéziai munkarészt (Változási Vázrajz és Területkimutatás, Telekalakítási Helyszínrajz)

A geodéziai munkarészeket olyan példányszámban kérjük megküldeni, hogy abból egy-egy példány - dokumentálás céljából Társaságunknál maradhasson.

Telekalakítással érintett ingatlanok aktuális - 30 napnál nem régebbi - tulajdoni lap másolata, mely a www.magyarorszag.hu vagy a Földhivatal Információs Rendszerből, a www.takarnet.hu honlapról tölthető le.

Mi a teendő, ha az ingatlan(ok)at több vezetékjog is érinti?

Ha a telekalakítással érintett ingatlan(oka)t több különböző villamos hálózat - ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett - vezetékjoga is érinti, akkor a vezetékjog visszajegyzéshez szükséges adatok meghatározásakor a különböző hálózatok vezetékjogai (területnagyságaik) nem vonhatóak össze, azokat külön-külön bontva kell kimutatni a változási vázrajzot készítő geodétának.

 

2. Mi elkészítjük a nyilatkozatot
 

Hogyan?

A nyilatkozatunkat (ellenjegyzést) cégszerű aláírással ellátva az eredeti változási vázrajzra nyomtatjuk és elpostázzuk a kérelemben megadott levelezési címre.


Mit tartalmaz?

Nyilatkozatunk arra vonatkozóan tartalmaz adatokat, hogy a visszajegyzendő vezetékjog(ok) mely kialakuló ingatlanokra (helyrajzi szám(ok)ra) és mekkora területnagysággal kerüljenek visszajegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

 

Jogszabályi háttér

  • a villamosenergiaipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet
  • az egyes fölügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet
  • az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
  • az ingatlannyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet

Kérjük, a nyomtatványt digitálisan töltse ki, és csak ezután nyomtassa ki, és írja alá! Együttműködését köszönjük!

Kérelem telekalakítás bejegyzéshez


Elérhetőségek:

Levélben:   OPUS TITÁSZ Zrt., Hálózati osztály, 4024 Debrecen, Kossuth u 41.

Telefonon: +36 52 511-146 és +36 52 511-324 kedden és csütörtökön 8.00-11.00 óra között.