Hibabejelentés

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

A hálózati csatlakozási szerződést a rendszerhasználó 30 napos felmondási idővel bármikor írásban felmondhatja. Az elosztói engedélyes a felmondási időtől eltekinthet. Amennyiben a rendszerhasználó a hálózati csatlakozási szerződést a hálózatra kapcsolás előtt felmondja, akkor az általa befizetett csatlakozási díj összege kamatmentesen visszafizetésre kerül, annak figyelembevételével, hogy a felmondással okozott kárt a rendszerhasználó köteles az elosztói engedélyesnek megtéríteni, aki a kárt jogosult a rendszerhasználó által már befizetett, de a szerződés megszűnése miatt visszajáró csatlakozási díj összegébe beszámítani, és a rendszerhasználó részére a beszámítást követően fennmaradt összeget visszautalni.

A hálózati csatlakozási szerződést az elosztói engedélyes felmondhatja, ha a rendszerhasználó csatlakozási díj és/vagy a hálózati csatlakozási szerződés alapján fizetendő rendszerhasználati díj fizetési kötelezettségének 30 naptári napon belül nem tesz eleget.


Hálózathasználati szerződés felmondása


A hálózathasználati szerződést a rendszerhasználó 30 napos felmondási idővel bármikor írásban felmondhatja. Az elosztói engedélyes a felmondási időtől eltekinthet.

A hálózathasználati szerződést az elosztói engedélyes az alábbi esetekben mondhatja fel:

  • a védendő fogyasztók szerződéseinek kivételével a polgári jogi szerződésszegések esetén;
  • a védendő fogyasztók külön jogszabályban meghatározott szerződésszegése esetén;
  • ha a vele szerződéses viszonyban álló felhasználó a villamosenergia-vételezését a felhasználási helyen megszüntette;
  • ha a felhasználó villamos energia kereskedője felmondta a villamosenergia-vásárlási szerződést és a felhasználó a villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnésének napjáig nem köt újabb villamosenergia-vásárlási szerződést.

Rendszerhasználati díjtartozás miatti szüneteltetés ideje alatt – amennyiben a számlatartozás nem kerül hiánytalanul kiegyenlítésre - az elosztói engedélyes a 30. napon a hálózathasználati szerződést azonnali hatállyal felmondja. A szüneteltetésről szóló értesítésben az elosztói engedélyes az azonnali hatályú felmondásra és annak határidejére a felhasználó figyelmét felhívja.