Hibabejelentés

Visszakapcsolás ügyintézése

Amennyiben sem a hálózathasználati, sem a villamosenergia-vásárlási szerződés nem kerül felmondásra, a visszakapcsolást OPUS TITÁSZ Zrt. - a díjtartozás (lejárt esedékességű), késedelmi kamat, a behajtással kapcsolatos költségek (ideértve villamosenergia-elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló jogszabályban meghatározott díjat,  illetve a csatlakozási- és fogyasztói szolgálati díjakat is) hiánytalan rendezését, és az erről történő tudomásszerzését követően 24 órán belül - végrehajtja. A ki- és visszakapcsolási díj mindenkor hatályos összege az Üzletszabályzat függelékében kerül kihirdetésre.

Hogyan igényelheti meg a visszakapcsolást?

Hátralék miatti kikapcsolást követő visszakapcsolását a befizetést igazoló csekkmásolat elküldésével kezdeményezheti írásban, vagy személyesen az alábbi elérhetőségeinken:
befizetesigazolas@eon.hu, vagy
személyesen.
Kérjük, a megrendelőn tüntesse fel telefonszámát vagy e-mail címét, hogy a visszakapcsolás időpontjáról mielőbb tudjunk egyeztetni Önnel.


Mi a teendője, ha a kikapcsolást követő 30 napon túl, de 1 éven belül jelzi visszakapcsolási szándékát? 

Ha a visszakapcsolási kérelem a hálózathasználati szerződés megszűnését követő egy éven belül érkezik meg az OPUS TITÁSZ Zrt.-hez, úgy a visszakapcsolás feltétele, hogy a lakossági fogyasztó mutassa be a felhasználási helyen a rendelkezésére álló teljesítmény biztonságos igénybevételéhez és üzemeltetéséhez szükséges dokumentumokat (érintésvédelmi, tűzvédelmi megfelelőségi nyilatkozat), illetve a lakossági fogyasztó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a fogyasztásmérő leszerelése után a méretlen fővezetéken semmilyen szakszerűtlen, vagy az OPUS TITÁSZ Zrt. által nem engedélyezett átalakítás, munkavégzés nem történt
A nyilatkozatok nem a valóságnak megfelelő tartalmából eredő károkért, balesetekért az OPUS TITÁSZ Zrt.-t kártérítési felelősség nem terheli. 
Az OPUS TITÁSZ Zrt. jogosult (a lakossági fogyasztó nyilatkozatától függetlenül) a felhasználási hely csatlakozó berendezését és mérőhelyét felülvizsgálni. Az OPUS TITÁSZ Zrt. csak abban az esetben köteles a szolgáltatást megkezdeni (a felhasználási helyet bekapcsolni), amennyiben a csatlakozóberendezés az élet-, a vagyonbiztonságot és a villamosmű üzembiztonságát nem veszélyezteti, továbbá a hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződés létrejött. A felülvizsgálat eredménye alapján szükséges átalakítást, felújítást, karbantartást a lakossági fogyasztó köteles a saját költségén elvégezni. Ennek hiányában az OPUS TITÁSZ Zrt. a hálózathasználati szerződés megkötésére nem köteles.

Mi a teendője, ha a kikapcsolást követően 1 éven túl jelzi visszakapcsolási szándékát? 

Abban az esetben, ha a lakossági fogyasztó a hálózathasználati szerződés megszűnését követő egy éven túl kéri a felhasználási hely visszakapcsolását, kérelmét az OPUS TITÁSZ Zrt. új igényként kezeli.