Hibabejelentés

Kiserőművek

Általános tudnivalók


Társaságunk külön jogszabályban foglalt feltételek szerint, a hálózatok üzemeltetése, és a hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása során előnyben részesíti a széndioxidkibocsátás-mentes technológiával, továbbá a megújuló energiaforrásokból, hulladékból, illetve kapcsoltan villamos energiát termelőket. (VET 35.§ (3)) 

Az elosztói engedélyes, települések közigazgatási határait figyelembevevő – tájékoztató jellegű - térképi adatai tartalmazzák a működési területén lévő közcélú középfeszültségű elosztóhálózatra üzemviteli korlátozás mellett csatlakoztatható erőmű előzetesen számított legnagyobb névleges teljesítőképességét. A térképi adatokat a tájékoztató ábra menüpontban találja. 

 

Kiserőművek csatlakozási folyamata


 

Felelős Folyamatlépés Érvényességi idő Megjegyzés*
Ügyfél Igénybejelentés   EÜSZ M13 melléklet szerint, kizárólag postai úton benyújtva OPUS TITÁSZ Zrt. részére
Elosztó Műszaki gazdasági feltételeket meghatározó tájékoztató 3 hónap Hálózatszámítás, üzemi egyeztetés
Elosztó Igénybejelentésre vonatkozó tájékoztatói díj számlázása   erőművenként 130 332 Ft+ÁFA
Ügyfél Csatlakozási terv   kizárólag postai úton benyújtva
Elosztó Csatlakozási terv elbírálása 6 hónap  
Elosztó Csatlakozási terv elbírálási díj számlázása   erőművenként 130 332 Ft+ÁFA
Ügyfél Engedélyek beszerzése   jogerős építési engedély jogerős környezetvédelmi határozat (meghatározott erőműtípusoknál)
Ügyfél/ Elosztó Hálózatcsatlakozási szerződés kötése 2 év  
Ügyfél Mérési terv   Postázási cím: OPUS TITÁSZ Zrt., Hálózati Osztály, Mérési szakterület, 4024 Debrecen, Kossuth u. 41 sz.
Elosztó  Mérési terv elbírálása    
Ügyfél Kiviteli terv   Területileg illetékes Üzem részére postai úton
Elosztó  Kiviteli terv elbírálása    
Ügyfél Kivitelezés (közcélú eszközök + erőmű egységek)    
Ügyfél / Kereskedő Kereskedelmi szerződés megkötése (segédüzemi vételezésre)   Bármely energiakereskedő
Ügyfél/ Elosztó Hálózathasználati szerződés kötése   Ügyfélszolgálati iroda (aramhalozat@eon.hu)
Ügyfél/ Elosztó Üzemviteli megállapodás kötése   postai vagy elektronikus úton benyújtva
Ügyfél/ Elosztó POD, Mérési mátrix igénylése   postai vagy elektronikus úton benyújtva 
Ügyfél/ Kereskedő Kereskedelmi szerződés megkötése (megtermelt energiára vonatkozóan)   Bármely energiakereskedő, MAVIR mérlegkör tagsági szerződés szükséges
Ügyfél Üzembe helyezési program elkészítése   elektronikus úton benyújtva, legalább 3 héttel a tervezett üzembe helyezés időpontja előtt
Elosztó Üzembe helyezési program elbírálása    
Ügyfél/ Elosztó Üzembe helyezés   Üzembe helyezési segédlet szerint (segédlet letöltése)
 

 

* nem megjelölt szakterület esetén, mindig az OPUS TITÁSZ Zrt. Műszaki Tervezési Osztály, Hálózatfejlesztési Szakterületéhez kell fordulni.
OPUS TITÁSZ Zrt., 4024 Debrecen, Kossuth Lajos utca 41.
 

Igénybejelentés benyújtása


Kiserőmű közcélú hálózathoz való csatlakozásának igényét kizárólag postai úton tudjuk fogadni. Kérjük, igénybejelentését a 4002 Debrecen, Pf. 5. levelezési címünkre küldje el.
Az igénybejelentéshez szükséges nyomtatványok az alábbiak:
 

Igénybejelentő formanyomtatvány

 

Műszaki gazdasági tájékoztató


A benyújtott igénybejelentő alapján megvizsgáljuk, minden esetben egy tájékoztató levelet küldünk, melyben jelezzük, hogy a tervezett rendszer a hálózatunkhoz milyen műszaki, gazdasági feltételekkel csatlakoztatható.

A középfeszültségű elosztó hálózat normál üzemállapotára számolt legnagyobb névleges teljesítőképesség az alábbiak figyelembevételével kerül meghatározására:

  • hálózati kiépítettség,
  • tájékoztató térképen feltűntetett napon üzemelő erőművi teljesítmény,
  • az előzetes ajánlatban foglalt erőművi teljesítmény.

Kiserőművi igénybejelentésre vonatkozó tájékoztató díja:  130 322 Ft+Áfa / kiserőmű
Megvalósíthatósági tanulmány vagy csatlakozási terv felülvizsgálati  díja:  130 322 Ft+Áfa / kiserőmű
A megküldött műszaki gazdasági tájékoztató 3 hónapig érvényes. Ezen időszak áll rendelkezésre a Csatlakozási Terv elkészítésére és Társaságunkhoz történő benyújtására.

 

Tájékoztató ábra

OPUS TITÁSZ Zrt.

 

Adatlapok, segédletek
 

Minősített kivitelezők listája

Minősített tervezők listája

Minősített Geodéziai vállalkozások

Földmunkára minősített partnerek listája

Kiserőmű csatlakozási terv - tartalomjegyzék javaslat

Kiserőmű csatlakozási terv – kötelező tartalmi és formai elvárások

Kiserőmű csatlakozásra vonatkozó előírások

Kiserőmű fogyasztói tájékoztató mérési fejezet

Kiserőmű csatlakozások irányítástechnikai előírásai

Kiserőmű csatlakozási terv E.ON NAF/KÖF, KÖF/KÖF alállomási szempontú feltételek

Érintésvédelmi előírások

Üzemeltetési előírások

Üzembehelyezési segédlet

Üzembehelyezési segédlet (visszatáplálás elleni védelemmel ellátott kiserőmű)
 

Műszaki követelmények
 

Kiserőművek hálózatra csatlakozásának műszaki követelményei

Kompakt TR állomások

KÖF/KIF TR állomások

SF6 kapcsolóberendezések

 

Engedélyezett inverterek listája
 

Kiserőművekben alkalmazható inverterek listája

Alkalmazható inverterek listája

Specifikáció OPUS TITÁSZ Zrt. hálózatba telepítendő TMOK berendezéshez

Specifikáció OPUS TITÁSZ Zrt. villamos hálózatára KÖF TMKK berendezésen csatlakozó kiserőmű rádiós távműködtető berendezése

Specifikáció OPUS TITÁSZ Zrt. villamos hálózatára 0,4 kV-on csatlakozó kiserőmű rádiós távműködtető berendezése