Hibabejelentés

Kiserőművek

Általános tudnivalók

 

2023. szeptember 28.

Második közzétételi eljárás indulása:

A Kormány 426/2023. (IX. 13.) Korm. rendelete (a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról) alapján a hálózati engedélyesek a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztatót másodszorra 2023. november 11. napjáig teszik közzé.

 

Tolódik a második közzétételi eljárás

Az erőművi csatlakozásokra vonatkozó, második közzétételi eljárás indítását (közzétételt) a hálózati engedélyesek a közzétételi eljárást érintő, folyamatban lévő jogszabálymódosítástól teszik függővé.

A tavaly májustól megújult csatlakozási folyamat lényege, hogy az átviteli és elosztói engedélyesek közös adatbázis alapján, együttes igényvizsgálati eljárással határozzák meg a magyarországi villamosenergia-rendszerbe aktuálisan befogadható új erőművi kapacitások mértékét, illetve a csatlakozás időpontját. Ezzel a megoldással egyebek mellett biztosítható, hogy legkisebb költség elve alapján a megnövekedett hálózati csatlakozási igények kiszolgálásához csak a valóban szükséges hálózati beruházások valósuljanak meg.

 

Új Erőművi hálózati csatlakozási igénybejelentések 2021. július 1-től

A  VET. 35.§ (8) bekezdés alapján

(I) a hálózati engedélyesek hathavi rendszerességgel a nagyfeszültségű és a nagy/középfeszültségű transzformátorállomásokhoz rendelt aktuális szabad kapacitásokról tájékoztatót tesznek közzé, [első alkalommal 2022. május 2-ig (VET. 171.§ (5) bekezdés), második alkalommal az 526/2022. (XII.16.) Korm. rendelet 11.§ (11) bekezdés értelmében 2023. szeptember 11-ig];

(II) a közép vagy nagyfeszültségű hálózatra csatlakozni kívánó termelők részére a hálózati engedélyesek a közzétett szabad kapacitásokat külön kapacitás kiosztási eljárás során osztják ki, melynek részletes szabályait az Üzemi Szabályzat (a továbbiakban: ÜSZ) – és elosztó hálózati csatlakozás esetén az Elosztói szabályzat – tartalmazza.

(III) hálózati engedélyesek egyedi eljárást alkalmazhatnak az ÜSZ-ben – és elosztó hálózati csatlakozás esetén az Elosztói szabályzatban – meghatározottak szerint, ha a termelő csatlakozási kapacitásigénye meghaladja a közzétett tájékoztató szerinti aktuális szabad kapacitást

Az első közzétételi eljárás keretében jelentkezett igényekről szóló tájékoztatás:

Első közzétételi eljárás - publikáció
Első közzétételi eljárás – térképes publikáció

2023. május 19.

A MAVIR Zrt. által szervezett, 2023.05.17-én megtartott, kiserőműves csatlakozási folyamatra vonatkozóan tájékoztató fórumot tartott.
 

A 2023.05.17-én tartott tájékoztató fórumon feltett kérdésekre adott iparági válaszok 

 

2023. február 23.

Lezárult a napelemes nyilatkoztatás első fázisa

Szinte kivétel nélkül elfogadták a hálózati engedélyesek által adott visszajelzést, az abban szereplő csatlakozási dátumokkal azok az erőművi beruházók, akiknek 2022 május 2. előtt befogadott csatlakozási igényük volt a MAVIR Zrt.-nél, vagy valamelyik elosztói engedélyes társaságnál, és ezt január 15-ig megerősítették. A tavaly életbe lépett, új csatlakozási folyamat részeként most zajló nyilatkoztatási eljárás célja az, hogy a hálózati engedélyesek minél pontosabb információk alapján, a tényleges piaci igények ismeretében tudják tervezni fejlesztéseiket. Néhány esetben, technikai okokból a befektetők részéről felmerült az egyedi elbírálás és a határidő esetleges módosításának igénye, azonban a jelenleg érvényes szabályozás a hálózati engedélyeseknek erre nem biztosít lehetőséget.

A nyilatkoztatási eljárásnak ebben a fázisában mintegy 5200 megawattnyi (MW), jellemzően napelemes kapacitás érintett. Ebből mintegy 2170 MW-nyi csatlakozási dátuma módosítható, de az nem lehet később 2027-nél. A befektetői nyilatkozatok nyomán letisztázott kép alapján készülhetnek el azok a hálózatszámítások, amelyek használatával az engedélyesek meg tudják határozni, a tavaly májusban beadott újabb 3800 MW-nyi napelemes és 1100 MW-nyi egyéb új termelői és tárolói kapacitás csatlakozási feltételeit. A hálózati engedélyeseknek március 13-ig kell ezekre az új, tavaly beérkezett igényekre kiadniuk a műszaki-gazdasági tájékoztatókat és megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívásokat. Ez a nyilatkoztatási eljárás a háztartási méretű kiserőműveket, illetve a hálózatra nem, csupán saját célra termelő, úgynevezett visszawattos erőműveket nem érintette.

A magyarországi villamosenergia-rendszerben jelenleg mintegy 4000 megawattnyi (MW) ipari és háztartási napenergia-kapacitás üzemel, és most lezárult nyilatkoztatási eljárás alapján 2027-ig akár további 5000 MW-nyi kapacitással bővülhet ez a kör. Ezzel 2025-re meglehet a Nemzeti Energiastratégiában eredetileg 2030-ra tervezet 6500 MW-nyi napelemes termelőkapacitás. 2030-ra pedig meghaladhatjuk a 2040-es célt, ami 12500 MW volt.

2022. december 19.

Nyilatkozniuk kell az erőművi befektetőknek a csatlakozási igényekkel kapcsolatban

Nyilatkozniuk kell azoknak az erőművi befektetőknek, akiknek már befogadott csatlakozási igénye volt 2022. május 2-át megelőzően. Ez a nyilatkoztatási eljárás a háztartási kiserőművekre nem vonatkozik.

Az erre vonatkozó, 2022. december 16-án megjelent, 2023. január 1-én hatályba lépő veszélyhelyzeti kormányrendelet értelmében a befektetőknek 2023. január 15-ig kell megerősíteni beruházási szándékukat, vagy el is állhatnak attól. A nyilatkozattételi eljárás célja, hogy a hálózati engedélyesek minél pontosabb információk alapján, a tényleges piaci igények ismeretében tudják tervezni fejlesztéseiket. A rendelet 2023.  március 13-ra módosította az elosztói és átviteli engedélyesek számára az ez alapján kiadandó műszaki gazdasági tájékoztató dokumentumok kiadásának határidejét, azoknak a befektetőknek, akik 2022. május 2. után jelentkeztek hálózati csatlakozási igénnyel. Ez a nyilatkoztatási eljárás a háztartási kiserőművekre nem vonatkozik.

A magyarországi villamosenergia-rendszerben jelenleg mintegy 4000 megawattnyi (MW) ipari és háztartási napenergia-kapacitás üzemel, és további 5000 MW-nyi rendelkezik csatlakozási szerződéssel, vagy erre vonatkozó pénzügyi biztosítékkal. Ugyanakkor a meglévő kapacitással csaknem azonos mértékű, 3800 MW-nyi napenergiás és további 1100 MW-nyi egyéb új termelői és energiatárolói kapacitásra jelentettek be csatlakozási igényt 2022. május 2. és 22. között a hálózati engedélyeseknél.

 A mostani nyilatkozattételi eljárás célja, hogy a korában benyújtott 5000 MW-nyi csatlakozási igényt újra megvizsgálják az átviteli és elosztói engedélyesek, hogy naprakész képet kapjanak, milyen mértékű fejlesztésekre lesz szükség a következő években. Akik ebben a körben, hivatalos nyilatkozatukkal megerősítik befektetési szándékukat, azoknak a tényleges csatlakozás kívánt időpontját is meg kell adni, ami legkésőbb 2027. lehet. A fejlesztési szándékukat pénzügyi biztosítékkal is meg kell erősíteniük azoknak a befektetőknek, amelyek korábban nem fizettek csatlakozási díjat vagy pénzügyi biztosítékot. A pénzügyi biztosíték összege a csatlakozási díjba beszámítható.

Az így letisztázott kép alapján a hálózati engedélyesek pontosabban tudják meghatározni a hálózatfejlesztési igényeket a 2022. május 2. után benyújtott igények csatlakoztatásához, és 2023.  március 13-ig kiadni ezekre a műszaki, gazdasági tájékoztatókat és a megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívásokat. Az érintett befektetők a következő napokban részletes tájékoztatást kapnak és ez alapján dönthetnek majd a tervezett erőművi, tárolói fejlesztés megvalósításáról.

A nyilatkozattétellel kapcsolatos dokumentumok:

Nyilatkozattétel tájékoztató levél

Nyilatkozat

Bank vagy biztosító által nyújtott garancia-nyilatkozat

A nyilatkozattétellel kapcsolatos jogszabályi változásokról 2022. december 22-én tartott tájékoztató fórum előadásanyaga

A nyilatkozattétellel kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekre adott iparági válaszok

Szabályozási többletkapacitásra, aFRR képességre és annak akkreditációjára vonatkozó gyakran ismételt kérdésekre adott iparági válaszok

 

Kiserőművek csatlakozási folyamata

 

Felelős Folyamatlépés Érvényességi idő Megjegyzés*
Ügyfél Igénybejelentés   EÜSZ M13 melléklet szerint, kizárólag postai úton benyújtva OPUS TITÁSZ Zrt. részére
Elosztó Műszaki gazdasági feltételeket meghatározó tájékoztató 3 hónap Hálózatszámítás, üzemi egyeztetés
Elosztó Igénybejelentésre vonatkozó tájékoztatói díj számlázása   erőművenként 143 832 Ft + Áfa
Ügyfél Csatlakozási terv   kizárólag postai úton benyújtva
Elosztó Csatlakozási terv elbírálása 6 hónap  
Elosztó Csatlakozási terv elbírálási díj számlázása   erőművenként 143 832 Ft + Áfa
Ügyfél Engedélyek beszerzése   jogerős építési engedély jogerős környezetvédelmi határozat (meghatározott erőműtípusoknál)
Ügyfél/ Elosztó Hálózatcsatlakozási szerződés kötése 2 év  
Ügyfél Mérési terv   Postázási cím: OPUS TITÁSZ Zrt., Hálózati Osztály, Mérési szakterület, 4024 Debrecen, Kossuth u. 41 sz.
Elosztó  Mérési terv elbírálása    
Ügyfél Kiviteli terv   Területileg illetékes Üzem részére postai úton
Elosztó  Kiviteli terv elbírálása    
Ügyfél Kivitelezés (közcélú eszközök + erőmű egységek)    
Ügyfél / Kereskedő Kereskedelmi szerződés megkötése (segédüzemi vételezésre)   Bármely energiakereskedő
Ügyfél/ Elosztó Hálózathasználati szerződés kötése   Ügyfélszolgálati iroda (aramhalozat@eon.hu)
Ügyfél/ Elosztó Üzemviteli megállapodás kötése   postai vagy elektronikus úton benyújtva
Ügyfél/ Elosztó POD, Mérési mátrix igénylése   postai vagy elektronikus úton benyújtva 
Ügyfél/ Kereskedő Kereskedelmi szerződés megkötése (megtermelt energiára vonatkozóan)   Bármely energiakereskedő, MAVIR mérlegkör tagsági szerződés szükséges
Ügyfél Üzembe helyezési program elkészítése   elektronikus úton benyújtva, legalább 3 héttel a tervezett üzembe helyezés időpontja előtt
Elosztó Üzembe helyezési program elbírálása    
Ügyfél/ Elosztó Üzembe helyezés   Üzembe helyezési segédlet szerint (segédlet letöltése)
 

 

* nem megjelölt szakterület esetén, mindig az OPUS TITÁSZ Zrt. Műszaki Tervezési Osztály, Hálózatfejlesztési Szakterületéhez kell fordulni.
OPUS TITÁSZ Zrt., 4024 Debrecen, Kossuth Lajos utca 41.
 

Igénybejelentés benyújtása


Kiserőmű közcélú hálózathoz való csatlakozásának igényét kizárólag postai úton tudjuk fogadni. Kérjük, igénybejelentését a 4002 Debrecen, Pf. 5. levelezési címünkre küldje el.
Az igénybejelentéshez szükséges nyomtatványok az alábbiak:
 

Igénybejelentő formanyomtatvány

 

Műszaki gazdasági tájékoztató


A benyújtott igénybejelentő alapján megvizsgáljuk, minden esetben egy tájékoztató levelet küldünk, melyben jelezzük, hogy a tervezett rendszer a hálózatunkhoz milyen műszaki, gazdasági feltételekkel csatlakoztatható.

Kiserőművi igénybejelentésre vonatkozó tájékoztató díja:  143 832 Ft + Áfa / kiserőmű
Megvalósíthatósági tanulmány vagy csatlakozási terv felülvizsgálati  díja:  143 832 Ft + Áfa / kiserőmű
A megküldött műszaki gazdasági tájékoztató 3 hónapig érvényes. Ezen időszak áll rendelkezésre a Csatlakozási Terv elkészítésére és Társaságunkhoz történő benyújtására.

 

Adatlapok, segédletek
 

Minősített kivitelezők listája

Minősített tervezők listája

Minősített Geodéziai vállalkozások

Földmunkára minősített partnerek listája

Kiserőmű csatlakozási terv - tartalomjegyzék javaslat

Kiserőmű csatlakozási terv – kötelező tartalmi és formai elvárások

Kiserőmű csatlakozásra vonatkozó előírások

Kiserőmű fogyasztói tájékoztató mérési fejezet

Kiserőmű csatlakozások irányítástechnikai előírásai

Kiserőmű csatlakozási terv NAF/KÖF, KÖF/KÖF alállomási szempontú feltételek

Érintésvédelmi előírások

Üzemeltetési előírások

Üzembehelyezési segédlet

Üzembehelyezési segédlet (visszatáplálás elleni védelemmel ellátott kiserőmű)
 

Műszaki követelmények
 

Kiserőművek hálózatra csatlakozásának műszaki követelményei

Kompakt TR állomások

KÖF/KIF TR állomások

SF6 kapcsolóberendezések

 

Engedélyezett inverterek listája
 

Kiserőművekben alkalmazható inverterek listája

Alkalmazható inverterek listája

Specifikáció OPUS TITÁSZ Zrt. hálózatba telepítendő TMOK berendezéshez

Specifikáció OPUS TITÁSZ Zrt. villamos hálózatára KÖF TMKK berendezésen csatlakozó kiserőmű rádiós távműködtető berendezése

Specifikáció OPUS TITÁSZ Zrt. villamos hálózatára 0,4 kV-on csatlakozó kiserőmű rádiós távműködtető berendezése