Hibabejelentés

REMIT

A REMIT az Európai Parlament és a Tanács nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU Rendelete

Mi a REMIT célja?


A REMIT célja, hogy fokozza a nagykereskedelmi energiapiacok integritását és átláthatóságát a nyílt és tisztességes verseny erősítése céljából az energia végső felhasználóinak javára. 


Mire terjed ki a REMIT?


Nagykereskedelmi energiatermékekre (l 2. cikk 4. bekezdés). Ezek:

  • a villamosenergia- vagy földgázellátásra vonatkozó szerződések, amennyiben az átadásra az Unión belül kerül sor;
  • az Unióban termelt, értékesített vagy átadott villamos energiával vagy földgázzal kapcsolatos származékos termékek (ügyletek);
  • villamos energia vagy földgáz Unión belüli szállítására vonatkozó szerződések;
  • villamos energia vagy földgáz Unión belüli szállításával kapcsolatos származékos termékek (ügyletek).


Kire vonatkozik a REMIT?


Piaci szereplőkre (l. l. 2. cikk 7. bekezdés). Ezek közé tartozik minden olyan személy, beleértve az átviteli rendszer-, illetve szállításirendszer-üzemeltetőket is, aki egy vagy több nagykereskedelmi energiapiacon ügyleteket köt, például kereskedési megbízást ad.

Piaci szereplő például a villamos energia termelői, villamos energia / gáz kereskedelmi, szállítási, elosztói engedélyes.


Villamos energia végső felhasználó vagyok. Rám is vonatkozik a REMIT?


A végső felhasználók szűk körére vonatkozik a REMIT. Csak akkor vonatkozik a REMIT végső felhasználókra, mint önálló gazdasági egységekre, ha a villamos energia vagy földgáz ellátásra és szállításra vonatkozó szerződéseik 600 GWh-nál nagyobb fogyasztási kapacitásról rendelkeznek. A részletekért l. 2. cikk 5. bekezdést. Ha nem biztos benne, hogy a REMIT hatálya alá tartozik, konzultáljon szakértőjével. 


Milyen kötelezettségeket ír elő a REMIT?


Az érintett piaci szereplő köteles:

  • tartózkodni a bennfentes kereskedelemtől (l. 3. cikk);
  • közzétenni a birtokába jutott bennfentes információt (l. 4. cikk);
  • tartózkodni a piaci manipulációtól (l. 5. cikk),
  • adatot szolgáltatni a nagykereskedelmi energiapiacokon megvalósuló ügyleteiről, ideértve a vételi és eladási megbízásokat (l. 8. cikk).

Magyarországon a bennfentes információk közzétételének elsődleges, minden piaci szereplő által használt honlapja: www.insideinformation.hu.


Alábbiakban ezen közzétételi honlap üzemzavara idején keletkezett bennfentes információ elérhető. A közzététel hivatalos nyelve a magyar.

Nyilatkozat: Jelen REMIT-tel tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül jogi tanácsadásnak. Az OPUS TITÁSZ Zrt. kizár minden felelősséget jelen tájékoztatás nem teljes, naprakész, megfelelő voltából eredően harmadik személyt ért bármilyen kárért való felelősséget.


Kapcsolódó linkek

 

Kapcsolódó dokumentumok

REMIT - adat