Hibabejelentés

Tájékoztatás szerződés nélküli vételezés esetén alkalmazandó díjakról 2024-től

A szerződés nélküli vételezés esetén alkalmazandó díjat a 680/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza.

 A rendelet értelmében:

„18. A villamos energia elszámolása szerződés nélküli fogyasztás esetén

18.1. Ha a rendszerhasználó hatályos villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül használ fel villamos energiát a hálózati engedélyes hálózatáról, akkor az általa felhasznált villamos energia ellenértékét a hálózati engedélyesnek fizeti meg a 18.2–18.6. alpont szerint.

18.2. Ha a rendszerhasználó megszűnt villamosenergia-vásárlási szerződése olyan villamosenergia-kereskedővel állt fenn, amely villamosenergia-kereskedő működési engedélyét a Hivatal visszavonta, vagy amely kereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfélkör vonatkozásában a Hivatal végső menedékes kijelölési eljárást indított, akkor a rendszerhasználó az általa felhasznált villamos energia ellenértékét az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár 125%-ának, de legalább a hálózati engedélyes adott évre közzétett, hálózati veszteség beszerzési átlagára 125%-ának megfelelő áron fizeti meg.

18.3. Ha a 18.1. pont szerinti rendszerhasználó rendelkezik hatályos hálózathasználati szerződéssel, de nem tartozik a 18.2. pont hatálya alá, akkor az általa felhasznált villamos energia ellenértékét az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár 150%-ának, de legalább a hálózati engedélyes adott évre közzétett, hálózati veszteség beszerzési átlagára 150%-ának megfelelő áron fizeti meg.

18.4. Ha a 18.1. pont szerinti rendszerhasználó nem rendelkezik hatályos hálózathasználati szerződéssel és nem tartozik a 18.2. pont hatálya alá, akkor az általa felhasznált villamos energia ellenértékét az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár 175%-ának, de legalább a hálózati engedélyes adott évre közzétett, hálózati veszteség beszerzési átlagára 175%-ának megfelelő áron fizeti meg.

18.5. Ha a 18.4. pont szerinti elszámoláshoz semmilyen hiteles mérési adat nem áll rendelkezésre, akkor a felhasznált villamos energia mennyiségét becsléssel, a hálózati engedélyes hálózatához való csatlakozást biztosító eszköz átvivő-képessége (keresztmetszete) és 1 teljes évre 2400 órás igénybevételének feltételezésével kell időarányosan megállapítani a 2013. évi V. törvény szerinti elévülési idő figyelembevételével.

18.6. Ha a 18.4. pont szerinti elszámoláshoz az aktuálisan szükséges mérési adat nem határozható meg, de a hálózathasználati szerződés megszűnésekor meghatározott utolsó hiteles mérési adat rendelkezésre áll, akkor a 18.5. pont szerinti becslést időarányosan, az utolsó hiteles mérés dátuma és az elszámolás dátuma közötti idő figyelembevételével kell korrigálni.

18.7. A rendszerhasználó az általa felhasznált villamos energia 18.1. pont szerinti ellenértéke mellett a rendszerhasználati díjakat is megfizeti a hálózati engedélyesnek.

18.8. A hálózati engedélyes a szerződés nélküli hálózathasználatot a közcélú hálózaton történő beavatkozással megszüntetheti.”


A havi átlagos HUPX másnapi órás piaci ár megállapítása a következők szerint történik:

 

                                                  

ahol,

                                                  

HUPX [h] a nap h. órájában érvényes másnapi órás piaci ár [EUR/MWh] 

H a nap óráinak a száma (tavaszi időszámítás-váltáskor 23 óra, őszi időszámítás-váltáskor 25 óra, egyébként 24 óra)   

HUPX [d] a hónap d. kereskedési napjának átlagára [EUR/MWh]

D a hónap napjainak a száma

MNB [d] a hónap d. kereskedési napján az MNB EUR spot árfolyam [Ft/EUR]

 

Az árfolyamok a következő linkeken érhetők el:

https://hupx.hu/hu/piaci-adatok/dam/historikus-adatok

https://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes

 

Szerződés nélküli vételezés esetén alkalmazott ár a következő:

Év

Hónap

Vet. Vhr.2.számú melléklete

Szerződés nélkül vételezett villamos energia ár [Ft/kWh]

2024

Január

18.2 pont szerinti 125%

126,38

18.3. pont szerinti 150%

151,65

18.4. pont szerinti 175%

176,93

2024 Február 18.2 pont szerinti 125% 126,38
18.3. pont szerinti 150% 151,65
18.4. pont szerinti 175% 176,93
2024 Március 18.2 pont szerinti 125% 126,38
18.3. pont szerinti 150% 151,65
18.4. pont szerinti 175% 176,93
2024 Április 18.2 pont szerinti 125% 126,38
18.3. pont szerinti 150% 151,65
18.4. pont szerinti 175% 176,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a rendelet értelmében a hálózati engedélyes a szerződés nélküli hálózathasználatot a közcélú hálózaton történő beavatkozással megszüntetheti.

Az Önök által megtehető intézkedések a hálózathasználat megszüntetésénekelkerülése érdekében:

  • Amennyiben villamosenergia-versenypiacon kívánnak vételezni a fenti fogyasztási hely(ek)en kérjük, jelezzék az Önök által választott kereskedő felé, hogy Társaságunkhoz a mérlegköri bejelentést szíveskedjen megtenni.
  • Amennyiben Önök önálló mérlegkört alakítottak, a mérlegköri bejelentést társaságunk felé szíveskedjenek megtenni.
  • Amennyiben Önök egyetemes szolgáltatásban kívánnak vételezni, és erre jogosultak, úgy kérjük forduljanak az egyetemes szolgáltatóhoz szerződés megkötése céljából. Kérjük jelezzék egyetemes szolgáltatójuk felé, hogy szerződés-kötést követően a mérlegköri bejelentést Társaságunk felé szíveskedjen megtenni.
  •  Felhasználási hely(ek) végleges megszüntetése esetén kérjük, hogy megfelelően kitöltött és aláírt nyilatkozatban kérelmezzék -a felhasználási hely(ek) megszüntetését, és a Hálózathasználati szerződés felmondását.

Villamos energia kereskedők engedélyesi listája itt található:

http://www.mekh.hu/villamosenergia-ipari-engedelyesek-listaja

A szerződés nélküli vételezés elszámolásának részletes szabályait az elosztói üzletszabályzatok tartalmazzák.

A korábbi évekre vonatkozó tájékoztatás itt található:  letöltés