Hibabejelentés

Vezeték közeli növényzet metszése, eltávolítása, gallyazás

Kertszépítés, kertépítés, gereblyézés, ültetés, komposztálás– megannyi tavaszi és nyári kerti munka. Arra azonban kevesen gondolnak, hogy megmetsszék azoknak a fáknak az ágait, amelyek az ingatlanukat érintő villamos vezetékek közelében vannak. A túl magasra nőtt, a vezetéket veszélyes távolságban megközelítő fák, ágak nemcsak üzemzavart, áramkimaradást okozhatnak, amely a lakókörnyezetnek kellemetlenséget jelent, hanem élet- és balesetveszélyt is jelentenek.

A vezetékek biztonsági övezetébe nyúló növényzetet az ingatlan tulajdonosának/bérlőjének kell rendszeresen eltávolítania a jogszabály alapján. Ha ez nem történik meg a tulajdonosok által, akkor társaságunk köteles elvégezni a gallyazást. Minden év tavaszán ismételten tájékoztatjuk ügyfeleinket a gallyazási tevékenység fontosságáról a regionális lapokban.

Biztonsági övezetek

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló NGM rendeletben foglaltak szerint a biztonsági övezetben az alábbi korlátozásokat kell betartani.

A villamosmű biztonsági övezetében fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében

  • 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,
  • 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,
  • 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.


Távolságok értelmezése


A minimális távolságok megítéléséhez a szél által okozott áramvezető és a növényzet mozgásából adódó távolságokat kell figyelembe venni.

Ez az ábra szemléltető jellegű, kizárólag figyelem felhívási célt szolgál. 

Érdemes erre már a kert tervezésekor, a fák, bokrok, cserjék ültetésekor odafigyelni.

Nemcsak az élet- és balesetveszély megszüntetése miatt van szükség azon fák metszésére, eltávolítására, amelyek a fenti távolságokat elérik, megközelítik, hanem azért is, mert a vezetéket megközelítő, elérő, ahhoz súrlódó ágak is üzemzavart okozhatnak. Ugyanilyen veszélyt jelentenek a biztonsági övezeten kívül lévő olyan fák, amelyek magasságuknál, terjedelmüknél, állapotuknál (pl. korhadt, beteg fa) fogva szeles, viharos időben rádőlhetnek a vezetékre és elszakíthatják azt.
 
Sokan nem is gondolják, hogy az annyi bosszúságot okozó – akár csak néhány perces – áramkimaradásoknak talán éppen a tulajdonukban álló és a vezetéket megközelítő, elérő fa az okozója. A klímaváltozás miatt fellépő egyre gyakoribb viharok, szélsőséges időjárási tényezők és körülmények a faágakat letörve, fák kidőlését okozva akár többórás üzemzavart, élet- és balesetveszélyt is előidézhetnek.


Feszültségmentesítés


Az élet-és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a gallyazási munka előtt a feszültségmentesítés elvégzése, és a munkálatok alatti szakfelügyelet, amit térítésmentesen biztosítunk. Kérjük ügyfeleinket, hogy írásban jelentsék be a munkavégzés tervezett dátumát legalább 35 naptári nappal hamarabb.


A gallyazás folyamatának részletei


Érdemes még időben gondolkodni a növényeken történő beavatkozások elvégzésén, mert ha nem az ingatlantulajdonos, hanem társaságunk kezdi meg a munkálatokat, akkor a villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben foglaltakban meghatározott műszaki előírások alapján, az élet- és balesetveszély elhárítása érdekében végezzük el, és nem a tulajdonos esztétikai elképzelései vagy kertépítészeti szempontok érvényesülnek.
 
Kérjük együttműködésüket abban, hogy a gallyazást végző munkatársaink részére lehetővé teszik az ingatlan területére való bejutást.
A gallyazás során levágott ágak, gallyak a terület tulajdonosát illetik meg. A lenyesett növényi hulladékot - ha az ingatlan tulajdonosa nem mond le róla – rendezetten kell otthagynunk (a biztonsági övezet határán kívül). A hulladék a közterületi utak, járdák forgalmát nem veszélyeztetheti, és nem rakható le olyan helyre, ahol elhelyezése kárt okozhat. Ha a helyszínen veszélymentes lerakásra nincs lehetőség, a hulladékot el kell szállítani, és arra alkalmas helyen kell tárolni, erről az ingatlantulajdonost értesíteni kell.

A levágott növényi hulladékot – ha az ingatlan tulajdonosa (kezelője) írásban lemond a felhasználásáról – a tulajdonossal egyeztetett módon a helyszínről folyamatosan elszállítjuk:

  • belterületen el kell szállítani a munkaterületről és arra alkalmas helyen kell tárolni;
  • külterületen el kell szállítani a munkaterületről, vagy a helyszínen aprítani kell és elteríteni.

Ezúton is kérjük a felhívásban foglaltak szerint az ingatlantulajdonosok együttműködését azért, hogy a megfelelően gondozott fák, növények ne okozzanak áramszüneteket és feszültségproblémákat.
 
A gallyazás során számítunk segítségükre, köszönjük együttműködésüket!