Hibabejelentés

E-közmű, közműnyilatkozat igénylés

Elektronikus Közműnyilvántartás

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló (324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet) alapján, 2017 július 1-től, a Kérelmezők kizárólag az e-építés portálon elérhető, egységes elektronikus közműnyilvántartó rendszeren (www.e-epites.hu/e-kozmu) keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően indíthatják el a közműegyeztetési folyamatot, és a közművezeték-üzemeltetők is csak itt tehetik meg nyilatkozatukat.  

Kérjük, hogy a közműegyeztetési igényeiket ezen a felületen keresztül jutassák el hozzánk.

A közművezeték-üzemeltetők által tett, egyenkénti nyilatkozatok alapján, a rendszer egy egyesített közműnyilatkozatot állít ki, amely tartalmazza az összes érintett közművezeték-üzemeltető válaszát, és amelynek az érvényessége 12 hónap.

Jelentősen meggyorsítja az ügyintézést, és csökkenti a hiánypótlások szükségességét, ha a portálra feltöltött tervezési dokumentáció az alábbi szempontok figyelembevételével készül:

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 9/B. § (3) szerint „A közműegyeztetést kérelmezőnek az EOV koordináta hálót tartalmazó terv rajzi mellékleteit georeferált képként, a szakági előírásoknak megfelelő rétegkiosztással és annotációval ellátva kell az e-közmű rendszerbe feltöltenie.”

A tervezési genplanon kérjük a feszültségszinteket és hálózat-típusokat (légvezeték és földkábel) egyértelműen megkülönböztethetően ábrázolni, a dxf-ben külön azonosítható rétegeken (azonosítható rétegnevekkel) feltüntetni, a pdf-en pedig jelmagyarázattal ellátva.

Az e-Közmű rendszerbe kérjük minden esetben feltölteni a pdf és dxf állományokat is.

A tervezési genplanon, a légvezeték esetében is kérjük a nyomvonalakat minden esetben feltüntetni.

Ha ugyanazon a nyomvonalon több egyforma feszültségű földkábel megy, akkor a rajzvonal darabszám feliratozással (vagy zászlózással) történő megjelölése - annak érdekében, hogy egyértelmű legyen hány darab földkábel van az adott vonallal ábrázolva - nagymértékben segíti a közműegyeztetés lefolytatását.

A tervezési genplanon kérjük a kisfeszültségű állományban lévő közvilágítási és fogyasztói csatlakozó vezetékeket (szabadvezeték és fölkábel) is feltüntetni.

2017. július 1-jét követően, a tervezőknek nem szükséges közművezeték-üzemeltetőnként külön-külön igényelniük a tervezéshez szükséges adatokat, hanem, a tervezői jogosultsággal rendelkező, a rendszerben regisztrált tervező, az összes érintett közművezeték-üzemeltető hálózatára vonatkozóan, az e-közmű portálon keresztül teheti ezt meg.

A tervezők a www.e-epites.hu/e-kozmu oldalon tölthetik le a közművezeték-üzemeltetőktől származó térképi adatokat.


Közműnyilatkozat igénylése


Mikor van szükség közműnyilatkozatra?

  • Új ház építésénél
  • Átépítéskor
  • Bővítéskor az építési engedélyhez


Mit tartalmaz a közműnyilatkozat?

A nyilatkozatban tájékoztatjuk, hogy a terv kivitelezéséhez szükséges közműellátottság biztosított-e, milyen feltételekkel biztosítható, valamint villamos energia ellátottság szempontból ismertetjük az építészetileg szakszerű megoldás követelményeit.


Hogyan igényelhető?

Az igényléshez az alábbi dokumentumokat juttassa el hozzánk:

  • Az igénylés céljának megfelelő nyomtatványt
    • Közműnyilatkozat igénylő - használatbavételi, fennmaradási engedélyhez
    • Közműnyilatkozat igénylő - építési, bontási engedélyhez, rendeltetési mód változáshoz
  • Az ingatlanra vonatkozó földhivatali térképmásolatot
  • Építési vagy bontási tervet

Felhívjuk figyelmét, hogy az építési terven a fogyasztásmérő hely elhelyezésére a villamossági szempontok figyelembevételével építészetileg is utalni kell, valamint a tervnek a meglévő és üzemelő villamos közmű biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat is figyelembe kell vennie.

 


Közműnyilatkozat igénylők

Használatbavételi, fennmaradási engedélyhez

Építési, bontási engedélyhez, rendeltetési mód változáshoz

Villamos közműnyilatkozat építési engedélyhez

 

 

Elérhetőségeink