Hibabejelentés

ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Társaságunk elkötelezett a személyes adatok jogszerű kezelése és megfelelő védelme iránt, amelyet a működése és a tevékenysége során törekszik érvényre juttatni.

Az OPUS TITÁSZ Zrt, mint adatkezelő, a személyes adatok kezelése során minden esetben:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXX. törvény (Info tv.)

rendelkezései szerint jár el.


Személyes adat az érintett természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján a személy azonosított vagy azonosítható (pl. név, ügyfél azonosító, stb.).

Adatkezelő:

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Amennyiben Ön az OPUS TITÁSZ Zrt.-vel hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati szerződéses, illetve egyéb jogviszonyba kerül, úgy az OPUS TITÁSZ Zrt. e jogviszonyok vonatkozásában, az Ön személyes adatai tekintetében adatkezelőnek minősül. Az adatkezelő adatai:

OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság:

székhely:    4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41. 
Cg.:              09-10-000064;
E-mail:        opustitasz@opustitasz.hu;
Honlap:      www.opustitasz.hu


Adatvédelmi tisztviselő:

Az OPUS TITÁSZ Zrt.-nél az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében adatvédelmi tisztviselő került kijelölésre. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Név:     Dr. Rácz László
Cím:     4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41.
E-mail:  adatvedelem@opus-titasz.hu

Adatkezelési tájékoztatók:

Az OPUS TITÁSZ Zrt. az adatkezelései tekintetében – megfelelve a GDPR előírásainak – adatkezelési tájékoztatókat készített és tett elérhetővé az érintettek számára. A nyilvános adatkezelési tájékoztatók az alábbiakban érhetők el: 

Weboldalt érintő adatkezelések:

Web-és adatkezelési tájékoztató
 

HR adatkezelések:

Karrier (álláspályázók) tájékoztató

HR- gyakornoki program tájékoztató


Felhasználókat (ügyfeleket) érintő adatkezelések:

Szerződés teljesítése - elosztás tájékoztató 

Telefonos hangfelvétel rögzítése tájékoztató

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés tájékoztató
 OFFLINE adatkezelési hozzájárulás

Képmás és hangfelvétel tájékoztató
 Hozzájárulás (képmás és hangfelvétel)

Szerződésen kívüli károkozás tájékoztató

Felhasználói elégedettségfelmérés tájékoztató


Vállalkozókat(közreműködőket) érintő adatkezelések:

Munkavédelmi vállalkozói bejelentés tájékoztató

Vállalkozói igazolvány és adatbázis adatkezelés tájékoztató

 

Játékszabályzat:

JÁTÉKSZABÁLYZAT_Campus_nyereményjáték _OPUS Tigáz Titász - Facebook

JÁTÉKSZABÁLYZAT_Feltalálók_napja_ játék - Facebook

JÁTÉKSZABÁLYZAT_Feltalálók_napja_ játék - Instagram

JÁTÉKSZABÁLYZAT_szelfi nyereményjáték _Miskolc- Facebook

JÁTÉKSZABÁLYZAT_szelfi nyereményjáték _Miskolc - Instagram

JÁTÉKSZABÁLYZAT_ szelfi nyereményjáték _Debrecen - Facebook

JÁTÉKSZABÁLYZAT_szelfi nyereményjáték _Debrecen - Instagram

Az “OPUS Titász - Gólyás nyereményjáték - Facebook” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

Az “OPUS Titász - Gólyás nyereményjáték - Instagram” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

OPUS Tigáz_Titász - Karácsonyi nyereményjáték II. Instagram_részvételi feltételei és szabályzata

OPUS Tigáz_Titász - Karácsonyi nyereményjáték II. Facebook_részvételi feltételei és szabályzata

OPUS Tigáz_Titász - Karácsonyi nyereményjáték I. Instagram_részvételi feltételei és szabályzata

OPUS Tigáz_Titász - Karácsonyi nyereményjáték I. Facebook_részvételi feltételei és szabályzata

OPUS TITÁSZ - Nikola Tesla születésnapja Facebook nyereményjáték feltételei és szabályzata

OPUS TITÁSZ - Föld napja nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata 

OPUS TITÁSZ - Gólyák érkezése nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

OPUS TITÁSZ - Energiatakarékossági világnap nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

OPUS TITÁSZ - EDISON nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

Érintetti jogok gyakorlása:

Az érintetti jogok gyakorlása tekintetében az egyes adatkezelési tájékoztatók tartalmaznak részletes információt.