Hibabejelentés

ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Társaságunk elkötelezett a személyes adatok jogszerű kezelése és megfelelő védelme iránt, amelyet a működése és a tevékenysége során törekszik érvényre juttatni.

Az OPUS TITÁSZ Zrt, mint adatkezelő, a személyes adatok kezelése során minden esetben:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXX. törvény (Info tv.)

rendelkezései szerint jár el.


Személyes adat az érintett természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján a személy azonosított vagy azonosítható (pl. név, ügyfél azonosító, stb.).

Adatkezelő:

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Amennyiben Ön az OPUS TITÁSZ Zrt.-vel hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati szerződéses, illetve egyéb jogviszonyba kerül, úgy az OPUS TITÁSZ Zrt. e jogviszonyok vonatkozásában, az Ön személyes adatai tekintetében adatkezelőnek minősül. Az adatkezelő adatai:

OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság:

székhely:    4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41. 
Cg.:              09-10-000064;
E-mail:        opustitasz@opustitasz.hu;
Honlap:      www.opustitasz.hu


Adatvédelmi tisztviselő:

Az OPUS TITÁSZ Zrt.-nél az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében adatvédelmi tisztviselő került kijelölésre. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Név:     Kertész és Társai Ügyvédi Iroda
Cím:     1066 Budapest Mozsár utca 16. VI. em.
E-mail:  adatvedelem@kpllc.hu

Adatkezelési tájékoztatók:

Az OPUS TITÁSZ Zrt. az adatkezelései tekintetében – megfelelve a GDPR előírásainak – adatkezelési tájékoztatókat készített és tett elérhetővé az érintettek számára. Az egyes érintetti jogok, valamint azok gyakorlása tekintetében az egyes adatkezelési tájékoztatók tartalmaznak részletes információt. A nyilvános adatkezelési tájékoztatók az alábbiakban érhetők el: 

Weboldalt érintő adatkezelések:

OPUS TITÁSZ Általános Adatkezelési Tájékoztató
 

HR adatkezelések:

HR- gyakornoki program tájékoztató


Felhasználókat (ügyfeleket) érintő adatkezelések:

Szerződés teljesítése - elosztás tájékoztató 

Telefonos hangfelvétel rögzítése tájékoztató

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés tájékoztató
 OFFLINE adatkezelési hozzájárulás

Képmás és hangfelvétel tájékoztató
 Hozzájárulás (képmás és hangfelvétel)

Szerződésen kívüli károkozás tájékoztató


Vállalkozókat(közreműködőket) érintő adatkezelések:

Munkavédelmi vállalkozói bejelentés tájékoztató

Vállalkozói igazolvány és adatbázis adatkezelés tájékoztató

 

Játékszabályzat:

JÁTÉKSZABÁLYZAT_OPUS ENERGETIKA_Thomas Edison születésnapi Facebook nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT_OPUS ENERGETIKA_Thomas Edison születésnapi Instagram nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT_OPUS Energetika_Karácsonyi Facebook nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT_OPUS Energetika_Karácsonyi Instagram nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT_Campus_nyereményjáték _OPUS Tigáz Titász - Facebook

JÁTÉKSZABÁLYZAT_Feltalálók_napja_ játék - Facebook

JÁTÉKSZABÁLYZAT_Feltalálók_napja_ játék - Instagram

JÁTÉKSZABÁLYZAT_szelfi nyereményjáték _Miskolc- Facebook

JÁTÉKSZABÁLYZAT_szelfi nyereményjáték _Miskolc - Instagram

JÁTÉKSZABÁLYZAT_ szelfi nyereményjáték _Debrecen - Facebook

JÁTÉKSZABÁLYZAT_szelfi nyereményjáték _Debrecen - Instagram

Az “OPUS Titász - Gólyás nyereményjáték - Facebook” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

Az “OPUS Titász - Gólyás nyereményjáték - Instagram” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

OPUS Tigáz_Titász - Karácsonyi nyereményjáték II. Instagram_részvételi feltételei és szabályzata

OPUS Tigáz_Titász - Karácsonyi nyereményjáték II. Facebook_részvételi feltételei és szabályzata

OPUS Tigáz_Titász - Karácsonyi nyereményjáték I. Instagram_részvételi feltételei és szabályzata

OPUS Tigáz_Titász - Karácsonyi nyereményjáték I. Facebook_részvételi feltételei és szabályzata

OPUS TITÁSZ - Nikola Tesla születésnapja Facebook nyereményjáték feltételei és szabályzata

OPUS TITÁSZ - Föld napja nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata 

OPUS TITÁSZ - Gólyák érkezése nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

OPUS TITÁSZ - Energiatakarékossági világnap nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

OPUS TITÁSZ - EDISON nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata