Hibabejelentés

Előzetesen bejelentett teljesítmény túllépés igény

Igényét az Előzetesen bejelentett teljesítmény túllépés igény - nyomtatványon jelezheti társaságunk felé.

A lekötött teljesítmény túllépésének szabályai

A lekötött teljesítmény túllépésének szabályait az elosztó üzletszabályzata, valamint a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet tartalmazza.

Előzetesen bejelentett teljesítménytúllépést a rendszerhasználó szerződéses évenként legfeljebb három alkalommal (alkalmanként legfeljebb egy naptári hónapra) kérhet, amelyet az elosztó legalább a rendelkezésre álló teljesítmény mértékéig köteles engedélyezni.

Ha a rendszerhasználó a lekötött teljesítmény túllépését előzetesen bejelentette, és azt az elosztó engedélyezte, akkor a teljesítménytúllépésért fizetendő díj mértéke (a teljesítménytúllépés hónapjára) az éves teljesítménydíj 1/10-ed része a túllépés minden kW-jára. A lekötött teljesítmény nem engedélyezett túllépése esetén a rendszerhasználó a túllépés minden megkezdett kW-jára havonta az éves teljesítménydíj 1/4-ed részének megfelelő teljesítménydíjat köteles fizetni.

Amennyiben a lekötött teljesítmény és túllépési igény összege a rendelkezésre álló teljesítményt nem haladja meg, akkor a túllépésre vonatkozó igényt az előző hónap utolsó napjáig, az ezt meghaladó igényt a megelőző hónap 15. napjáig be kell jelenteni. Az elosztó a lekötött teljesítmény túllépés iránti igényt a tárgyhónapban is elfogadja, amennyiben a bejelentés dokumentált beérkezéséig a rendszerhasználó a tárgyhónapban még nem lépte túl a lekötött teljesítmény értékét, valamint a lekötött teljesítmény és a többletigény összege a rendelkezésre álló teljesítményt nem lépi túl.

Amennyiben a rendszerhasználó a megengedett évi három túllépést már igénybe vette, és újabb igényt jelent be, akkor az igényt az elosztó írásban, indokolás nélkül elutasítja. Ha a rendszerhasználó az igénybejelentés során a hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati szerződésben rögzített rendelkezésre álló teljesítménynél nagyobb teljesítményt jelent be, ezt az igényét az elosztó indoklás nélkül is elutasíthatja.