Hibabejelentés

Díszvilágítás

Az ünnepi díszvilágítási eszközök (továbbiakban: díszvilágítási eszközök) szerelési munkálatainak megkezdése előtt mindig tájékozódjanak a vonatkozó biztonsági előírásokról! Az OPUS TITÁSZ Zrt. szolgáltatási területén üzemelő villamos szabadvezeték-hálózatokon, illetőleg azok tartószerkezetein végzett munkáknál munkavédelmi szempontból az alábbi utasításokban szereplő előírásokat kell figyelembe venni és betartani:

Amennyiben szeretnének díszvilágítást létesíteni településükön, kérjük, ezt mindig írásban jelezzék a területileg illetékes áramhálózati üzemigazgatóság kapcsolattartója részére. Kérjük, figyeljenek a határidő pontos betartására, mert a díszvilágítási eszközök időben történő bekapcsolását csak a határidőig leadott igények alapján tudjuk vállalni.
Az igényléshez szükséges dokumentumok listáját, valamint a vonatkozó ügyrendi szabályzatot itt találja:

Letölthető dokumentumok

22_SZ-150 Idegen tulajdonú eszközök elhelyezése hálózati létesítményeken - Szabályzat

Ünnepi díszvilágítás szerelés biztonsági előírásai

OPUS TITÁSZ Zrt. Szervezeti felépítés, kapcsolattartók

OCSD gyártók kapcsolattartói

Ünnepi díszvilágítás igénybejelentő

56_UT-400 Magasban való munkavégzés – Utasítás

56_UT_400_01_m.pdf

56_UT-102 Közcélú szabadvezeték hálózatok létesítése, üzemeltetése és bontása – Utasítás