Hibabejelentés

Lejárt hitelesítésű mérő cseréje

A Társaságunk által üzemeltetett hálózatból vételezett vagy abba betáplált villamos energiát a külön jogszabályban meghatározott hatóság által hitelesített, a Társaságunk tulajdonában levő fogyasztásmérő berendezéssel méri, kivéve az erőművek, illetve kiserőművek csatlakozási pontján felszerelt fogyasztásmérő berendezéseket. 

A berendezések felszerelésének, hitelesítésének és karbantartásának költségei erőmű esetén a termelőt, illetve az üzemeltetőt, felhasználó esetén a Társaságunkat terheli.

Amennyiben Társaságunk kötelezettsége a hiteles mérés biztosítása, úgy Társaságunk a fogyasztásmérő-berendezés hitelességi idejének lejárta miatti csere esetén szükséges munkavégzésről legfeljebb 4 órás időtartamban megjelölt, tervezett kezdő időpontjáról tértivevényes ajánlott levélben értesíti Önt legalább 8 nappal a megjelölt legkorábbi munkavégzési időpont előtt.

Amennyiben az értesítésben megjelölt mérőcsere időpont nem megfelelő Önnek, kérjük, egyeztessen időpontot munkatársainkkal az értesítőben megjelölt elérhetőségünkön. 

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön köteles az elosztói engedélyessel egyeztetett időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen a munkavégzését lehetővé tenni. Az Ön részéről szerződésszegésnek minősül, ha a fogyasztásmérő-berendezés hitelesítési cseréjét a hálózathasználati szerződésben előírtak szerint az elosztói engedélyes vagy megbízottja részére nem teszi lehetővé.