Hibabejelentés

Közvilágítás létesítésének, átalakításának folyamata

Igénybejelentés

Kérjük, minden esetben jelentsék be a közvilágítás létesítési / átalakítási igényüket
Az alábbi dokumentumot személyesen vagy postán juttassák el hozzánk.

Közvilágítási igénybejelentő
 


Válasz az igénybejelentésre


Megvizsgáljuk igényüket és 30 napon belül visszajelzünk Önöknek.

A tájékoztatásunk tartalmazza:

 • az igénybejelentéssel kapcsolatos meglátásainkat,
 • az igényelt villamos energiát hálózatuknak mely részéről tudjuk szolgáltatni,
 • a bekapcsolás, illetve a szolgáltatás műszakilag indokolt és jogszabályban előírt pénzügyi feltételeit,
 • azt az időpontot, amelytől kezdődően a feltételek teljesítése esetén a szolgáltatás megkezdhető,
 • a válaszható díjszabást,
 • ha Önök a kiviteli terv elkészítésével minket bíznak meg, akkor a vállalkozás feltételeire (határidő, vállalkozási díj) vonatkozó nyilatkozatot,
 • ha harmadik felet bíznak meg a tervezéssel, akkor az Önök által választott tervezőre vonatkozó elfogadásunkat, illetve ellenvetésünket, minősítésünk alapján,
 • ha Önök a kivitelezésével minket bíznak meg, akkor nyilatkozatot a munkavállalás előzetes feltételeiről,
 •  ha harmadik felet bíznak meg a kivitelezéssel, akkor az Önök által választott kivitelezőre vonatkozó elfogadásunkat, illetve ellenvetésünket, minősítetésünk alapján.
   

Kiviteli terv elkészítése és elküldése


Önök által jóváhagyott kiviteli tervet a tervező elküldi nekünk.
A tervezés folyamán a tervezőnek, illetve Önöknek kell beszerezniük azokat a jóváhagyásokat és engedélyeket, melyek a közvilágítás létesítéséhez, átalakításához szükségesek (pl.: közút hozzájárulás, közműegyeztetés stb.).
 

Terv elbírálása


A beérkezett tervet elbíráljuk 15 napon belül és postai úton tájékoztatjuk a tervezőt.
Amennyiben a terv jogszabályba, szabványba ütközik, a szükséges módosítások elvégzését kérjük. A kiviteli terv világítástechnikai tartalmát, szabványosságát nem vizsgáljuk és nem véleményezzük.
 

Helyszínbejárás


A tervezővel, kivitelezővel közös területbejárást végzünk a helyszínen.
A munkavégzést érintő megállapításokat írásban rögzítjük, majd átadjuk a területet munkavégzésre. 
 

Kivitelezés


Amennyiben a közvilágítási berendezés kivitelezését nem mi végezzük,

 • a kivitelezés csak az előzetes írásbeli megállapítások alapján, az abban tett feltételek teljesítése mellett kezdhető meg,
 • a kivitelezőre (előminősítés, szakmai felkészültség, referenciák) és a felhasznált berendezésekre vonatkozóan (pl.: szabványosság, üzemeltetési követelmények stb.) előzetesen elküldjük elvárásainkat,
 • a kivitelezőnek jeleznie kell nekünk a munka megkezdésének időpontját, legalább 30 nappal a munka megkezdése előtt,
 • a kivitelező térítésmentesen elhelyezheti a mi tulajdonunkban lévő tartószerkezetekre a világítótesteket,
 • a létesítéssel vagy átépítéssel kapcsolatban felmerülő költségek Önöket terhelik (pl.: lebontott világító testek maradványértéke; feszültség-mentesítés előkészítése és végrehajtása; műszaki ellenőrzés biztosítása; egyéb, máshonnan meg nem térülő többletköltségeink stb.).


Amennyiben nem mi leszünk az új vagy átépített berendezés tulajdonosa és/vagy üzemeltetője, akkor, a hálózatunkon csak akkor helyezhető el, ha

 • a világítóberendezés megfelel a vonatkozó szabványoknak, műszaki előírásoknak,
 • nem akadályozza a közcélú hálózat üzemeltetését és bővítését.
   

Készre jelentés, ellenőrzés


A kivitelező készre jelenti a berendezést, amit ezután műszaki szempontból ellenőrzünk.

A kivitelező készre jelenti a berendezést Önöknek, ez után műszaki átadás-átvételt szerveznek az érintettek bevonásával, ahol a helyszínen győződünk meg arról, hogy a kiépített rendszer megfelel-e a műszaki előírásoknak és megegyezik-e a terven szereplő berendezéssel.

A változások dokumentálásra kerülnek.
 

Üzembe helyezés


A passzív közvilágítási berendezést (vezetékszakaszok) mi helyezzük üzembe, az aktív elemek (világítótestek) a műszaki átadás átvételig próbaüzemben működnek, amely idő alatt a berendezésekért a kivitelező a felelős.
 

Üzemeltetés


Amennyiben nem mi leszünk a berendezés üzemeltetője, akkor Önöknek a mögöttes hálózatra üzemeltetési szerződést kell kötniük az általunk támasztott feltételeknek megfelelő üzemeltetővel.

Az üzemeltetőnek rendelkezni kell a MEKH által kiadott közvilágítási üzemeltetési engedéllyel, valamint velünk üzemviteli megállapodást kell kötnie a berendezésekre.

Bővebb információkat az Elosztói Üzletszabályzat 7. pontjában találnak.