Hibabejelentés

Új bekapcsolás, bővítés

Általános tudnivalók

Új bekapcsolásról akkor beszélünk, amikor a felhasználási helyén még nincs villamos energia, így szeretné az áramszolgáltatást bevezetni.

Teljesítménybővítésre akkor van szükség, amikor a felhasználási helyén már van villamos energia szolgáltatás, de Önnek nagyobb teljesítményre van szüksége.

Mindkét folyamat pontos részletei és átfutási ideje az Ön igényétől és a felhasználási helyétől függ, így érdemes már előzetesen is egyeztetnie egy regisztrált szerelővel.

Ideiglenes bekapcsolás esetén 1 éven keresztül igényelhet áramot olyan fogyasztási helyre, ahol nincs kiépítve végleges csatlakozási pont.

Előzetes igénybejelentést kell benyújtania, amennyiben az igényelt teljesítmény meghaladja a 3x32A-t, vagy az ingatlan közvetlen közelében (max. 50 m) nem található közcélú villamosenergia hálózat, mely alapján az elosztói engedélyes meghatározza a bekapcsoláshoz szükséges műszaki és gazdasági feltételeket.

 

Miért érdemes regisztrált villanyszerelőt választanom?

Ha regisztrált szerelőre bízza otthona villamos hálózatának kiépítését, átalakítását vagy bővítését, biztos lehet benne, hogy a kivitelezés a hatályos előírások szerint, szakszerűen történik.

A regisztrált szerelői lista olyan villanyszerelőkből áll, akiket az OPUS TITÁSZ Zrt. minősített, így megbízhat szakértelmükben. A regisztrált szerelők független szakemberek, nem az OPUS TITÁSZ Zrt. munkatársai, de a minősítésnek köszönhetően megbízható szolgáltatást nyújtanak és teljesen átlagos piaci áron dolgoznak.

A szerelés/munkavégzés helyéhez legközelebbi regisztrált szerelőket itt találja meg:

Regisztrált szerelő kereső: MEE Villamos Energia Társaság (meevet.hu)


Milyen szakembert kell keresnem, ha mérőhelyet szeretnék létesíteni vagy átalakítani? 

Az ingatlanához tartozó mérőhely létesítését, átalakítását csak a listán szereplő regisztrált szerelő végezheti el.

A mérőhelyen lévő záró pecsétek (plombák) eltávolítását csak a listán szereplő szakemberek egy része, az arra feljogosított szerelők végezhetik. A már meglévő (plombált) fogyasztásmérőnél végzett munkák esetén a költséghatékony és gyors ügyintézés érdekében keressen ilyen regisztrált szerelőt.


Mérőhely kialakítása

Az OPUS TITÁSZ Zrt. telekhatáron belüli villanyszerelési munkát nem végez, így kérjük, legelső lépésként válasszon egy regisztrált villanyszerelőt, aki elvégzi a házán/telekhatáron belüli villanyszerelési munkálatokat, valamint kialakítja a mérőhelyét. Ezen költségek Önt terhelik. Lehetősége van arra, hogy meghatalmazással további feladatokkal is a regisztrált szerelőt bízza meg, hogy Önnek még kevesebb ügyintézni valója legyen. Regisztrált szerelőt itt kereshet.

3x80 Amper igény felett a mérés kialakításának tervét a munkálatok megkezdése előtt előzetesen Társaságunk mérési szakembereivel jóvá kell hagyatni. A mérési tervet az arra jogosult, a Mérnöki Kamara jegyzékében szereplő villamosmérnök készítheti el. A Mérnöki Kamara honlapján elérhetőek azok a tervezők, akik ilyen jogosultsággal rendelkeznek.


Csoportos fogyasztás-mérőhelyek

Amennyiben az ingatlanon/épületben kettő vagy több felhasználási hely kerül kialakításra, akkor csoportos mérőhelyről beszélünk.

A csoportos fogyasztás mérőhely kialakításáról készített tervet - az alábbi esetekben - a munkálatok megkezdése előtt az OPUS TITÁSZ Zrt. szakembereivel jóvá kell hagyatni.

 • Kettő vagy több felhasználási hely kerül kialakításra, és a csoportos mérőhely nem a telekhatáron vagy attól mért maximum 2 m távolságban kerül kialakításra;
 • Négy vagy több felhasználási hely esetén.

FONTOS!  A mérőszekrényt könnyen megközelíthető, külső behatások ellen védett helyen kell elhelyezni, nem szabad zárt helyen, belső helyiségben, illetve nedves helyre tenni.


Csatlakozás módja

A hálózatunkhoz kétféle módon csatlakozhat: légvezetékkel vagy földkábellel. 

A légvezetékes csatlakozás kiépítése egyszerűbb, általában olcsóbb, mint a földkábeles. Probléma merülhet fel, ha idegen telket keresztez a kábel, illetve, ha nem megfelelő méretű fák vannak alatta és az időjárási tényezők is befolyásolhatják a szolgáltatás minőségét.

A földkábeles csatlakozás általában hosszabb időt vesz igénybe, viszont esztétikailag jobb megoldás és megbízhatóbb a szolgáltatás minősége.


Felhasználó által létesített hálózat

Önnek lehetősége van, hogy saját beruházásban elkészíttesse az ingatlana energia ellátásához szükséges csatlakozó vezetéket. A vezeték megépítésére a Műszaki Biztonsági Bizottság által nyilvántartásba vett vállalkozók jogosultak. A vállalkozók listáját itt érheti el. A létesített hálózatot térítésmentesen vesszük át.

Ezen igényét kérjük az „A” jelű igénybejelentő nyomtatvány „Egyéb” pontjában jelezze.

Önnek ebben az esetben csatlakozó-vezeték létesítés díjat nem kell fizetnie részünkre.

Az Ön által megbízott vállalkozónak a létesítendő hálózatot meg kell terveznie. A tervet jóváhagyásra meg kell küldenie részünkre. A vállalkozó jóváhagyott terv birtokában kezdheti meg a csatlakozó vezeték létesítését. Az építéskor csak rendszerengedélyes anyag kerülhet beépítésre. A létesített vezeték műszaki átadását követően kapcsoljuk Önt a hálózatra.


Csatlakozási díjak

Csatlakozási alapdíj

Ha a fázisonként igényelt névleges áramerősségek összege meghaladja a 32 ampert, akkor 3.900 Ft + áfa, amperenként.

Csatlakozó vezeték díja

Ha a fázisonként igényelt névleges áramerősségek összege meghaladja a 32 ampert, akkor
légkábel esetén a 30 m feletti rész 1.300 Ft + áfa
földkábel esetén a 15 m feletti rész 6.000 Ft + áfa


Nyomtatványok leadása

A szükséges nyomtatványokat megtalálja honlapunkon, amelyeket  kitöltve eljuttathat elérhetőségeinkre.
 

 Letölthető dokumentumok

Nyilatkozat

Betétlap "H" árszabás igényléséhez

Áramhálózatra kapcsolás igénybejelentése Ügyfél és teljesítményigény adatok "A"

Tulajdonosi hozzájárulás - igénybejelentéshez "C"

Tulajdonosi hozzájárulás - idegen ingatlan keresztezésekor "C2"

Meghatalmazás regisztrált szerelők részére "D"

Áramhálózatra kapcsolás igénybejelentése csatlakozási műszaki adatlap "B"

Kérdőív tartalmi elemei a felhasználók profilhoz történő hozzáféréséhez (E)

Társasházi nyilatkozat


FONTOS! 
A hatékony ügyintézés érdekében kérjük, a dokumentumokon adja meg telefonos és e-mailes elérhetőségeit.
Ha szeretné, regisztrált szerelőjét megbízhatja az ügyintézéssel, ehhez a Meghatalmazás nyomtatványt is ki kell töltenie.

 • vagy űrlapon keresztül. 
a *-al jelölt mezők kitöltése kötelező

Igénybejelentéskor a következő dokumentumokat kell hozzánk eljuttatnia (feltöltendő)

 • Ügyfél és teljesítményigény adatok („A” jelű nyomtatvány)
 • 30 napnál nem régebbi eredeti térképmásolat

 
Az igénybejelentő leadása után megküldjük a tájékoztatást vagy a csatlakozási szerződést, mely tartalmazza a fizetendő összeget, amennyiben díjfizetési kötelezettség merül fel.

A szerződés visszaérkezése és a díj befizetését követően megépítjük a szükséges villamosenergia hálózatot, melynek elkészülte után értesítjük, hogy az végleges igényét nyújtsa be.

Igénybejelentéskor a következő dokumentumokat kell hozzánk eljuttatnia (feltöltendő)

 • Ügyfél és teljesítményigény adatok („A” jelű nyomtatvány)
 • Csatlakozási műszaki adatlap („B” jelű nyomtatvány)
 • 60 napnál nem régebbi nem hiteles tulajdoni lap másolata
 • Tulajdonosi hozzájárulás – amennyiben kevesebb, mint 51%-ban tulajdonos („C" jelű nyomtatvány)

Egyéb felmerülő igények esetén a következő dokumentumokat kell hozzánk eljuttatnia:

 • Betétlap H-tarifa igényléshez és a csatlakoztatni kívánt berendezések műszaki adatlapjának másolata – „H” tarifás mérő igénylése esetén
 • Tulajdonosi hozzájárulás idegen ingatlan keresztezéséhez – amennyiben a csatlakozó vezeték idegen ingatlant keresztez („C/2” jelű nyomtatvány)
 • Társasházi lakás esetén: társasházi nyilatkozat, valamint a közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv
 • 3x80A feletti igény esetén mérési terv jóváhagyó nyilatkozata
 • Profilos (nem távmérővel rendelkező) felhasználási hely esetén profilba sorolási kérdőív

Társasház esetén a következő dokumentumokat kell hozzánk eljuttatnia (feltöltendő)

 • Ügyfél és teljesítményigény adatok „A” jelű nyomtatvány
 • Csatlakozási műszaki adatlap „B” jelű nyomtatvány
 • 60 napnál nem régebbi nem hiteles tulajdoni lap másolata
 • Tulajdonosi hozzájárulás „C” jelű nyomtatvány – amennyiben kevesebb, mint 51%-ban tulajdonos
 • Meghatalmazás regisztrált szerelők részére „D” jelű nyomtatvány szerződő partnerenként amennyiben szükséges
 • Társasházi alapító okirat vagy II.  fokú Építési Hatóság által kiadott építési engedély másolata 
 • Jóváhagyott mérési terv első oldala
 • Megfelelően kitöltött Társasház újbekapcsolás_TELEPÜLÉSNÉV_UTCA_HÁZSZÁM.xlsx nevű táblázat.

Kérjük, figyeljen arra, hogy a táblázat nevébe minden esetben a társasház fogyasztási helyének település-, utca neve, és házszáma kerüljön az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében.

Az igénybejelentő leadása után megküldjük a hálózati csatlakozási szerződést, mely tartalmazza a fizetendő összeget, amennyiben díjfizetési kötelezettség merül fel.

A szerződés visszaérkezése és a számla befizetését követően megépítjük a csatlakozót, majd a kereskedelmi szerződés megkötéséhez szükséges POD igazolást kiadjuk Önnek.

A kereskedelmi szerződésének megkötéséről a kereskedője úgynevezett adatcsere üzenetet küld társaságunknak, mely feldolgozása után időpontot egyeztetünk Önnel a mérőóra felszerelésére.

Igénybejelentéskor a következő dokumentumokat kell hozzánk eljuttatnia (feltöltendő)

 • Ügyfél és teljesítményigény adatok („ A” jelű nyomtatvány)
 • Csatlakozási műszaki adatlap („B” jelű nyomtatvány)

Egyéb felmerülő igények esetén a következő dokumentumokat kell hozzánk eljuttatnia:

 • Betétlap H-tarifa igényléshez és a csatlakoztatni kívánt berendezések műszaki adatlapjának másolata – „H” tarifás mérő igénylése esetén
 • Tulajdonosi hozzájárulás idegen ingatlan keresztezéséhez – amennyiben a csatlakozó vezeték idegen ingatlant keresztez
 • 3x80A feletti igény esetén mérési terv jóváhagyó nyilatkozata

Társasház esetén a következő dokumentumokat kell hozzánk eljuttatnia (feltöltendő)

 • Ügyfél és teljesítményigény adatok „A” jelű nyomtatvány
 • Csatlakozási műszaki adatlap „B” jelű nyomtatvány
 • Meghatalmazás regisztrált szerelők részére „D” jelű nyomtatvány szerződő partnerenként 
 • Jóváhagyott mérési terv első oldala
 • Megfelelően kitöltött Társasház újbekapcsolás_TELEPÜLÉSNÉV_UTCA_HÁZSZÁM.xlsx nevű táblázat.

Kérjük, figyeljen arra, hogy a táblázat nevébe minden esetben a társasház fogyasztási helyének település-, utca neve, és házszáma kerüljön az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében.

Az igénybejelentő leadása után megküldjük a hálózati csatlakozási szerződést, mely tartalmazza a fizetendő összeget, amennyiben díjfizetési kötelezettség merül fel.

Ha Ön új vezérelt mérőt, vagy „H” tarifás mérőt igényel, akkor a szerződés visszaérkezése és a számla befizetését követően szükség esetén megépítjük a csatlakozót, majd a kereskedelmi szerződés megkötéséhez szükséges POD igazolást kiadjuk Önnek.

A kereskedelmi szerződésének megkötéséről a kereskedője úgynevezett adatcsere üzenetet küld társaságunknak, mely feldolgozása után időpontot egyeztetünk Önnel a mérőóra felszerelésére.

Ha Ön nem igényel új Vezérelt, vagy „H” tarifás mérőt, akkor a szerződés visszaérkezése és a számla befizetését követően időpontot egyeztetünk Önnel a munka elvégzésére.

Igénybejelentéskor a következő dokumentumokat kell hozzánk eljuttatnia (feltöltendő)

 • Ügyfél és teljesítményigény adatok („A” jelű nyomtatvány)
 • Csatlakozási műszaki adatlap („B” jelű nyomtatvány)

Opcionális

 • 3x80A feletti igény esetén mérési terv jóváhagyó nyilatkozata
 • Profilos (nem távmérővel rendelkező) felhasználási hely esetén profilba sorolási kérdőív

Ideiglenes bekapcsolás esetén csatlakozási alapdíj nincs. A csatlakozó vezeték kivitelezéséről az igénylőnek kell gondoskodnia.

Az ideiglenes mérő felszerelésének díja 10.524 Ft + áfa. Az összeget a leszereléskor is meg kell fizetni.

Az igénybejelentő leadása után a kereskedelmi szerződés megkötéséhez szükséges POD igazolást kiadjuk Önnek. Kérjük, ezzel keresse fel választott kereskedőjét, aki úgynevezett adatcsere üzenetet küld társaságunknak, mely feldolgozása után időpontot egyeztetünk Önnel a mérőóra felszerelésére.

Személyes adatok
Lakcím
Felhasználási hely címe