Hibabejelentés

Közszolgálati információk

KÖZSZOLGÁLTATÁSI INFORMÁCIÓK A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL SZÓLÓ 1997. ÉVI CLV. TÖRVÉNY 17/B. § (9) BEKEZDÉSE ALAPJÁN

Társaság cégneve, székhelye, telephelyei és fióktelepei

Cégnév: OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: OPUS TITÁSZ Zrt.)

Székhely: 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41.

Telephelyek:
•    4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 2.
•    4030 Debrecen, Híd utca 10-12.

Fióktelepek:
•    5000 Szolnok, Verseghy u. 3.
•    4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 53.
•    5081 Szajol, Déli Ipartelep

Elosztási terület földrajzi elhelyezkedése

Az OPUS TITÁSZ Zrt. elosztói működési területét az elosztó hálózati működési engedély 2. számú melléklete (elérhetőség: [*]) tartalmazza, további információ pedig a szolgáltatási területről itt található.
 

Alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai 

Feltételei és díjképzésének szabályai itt találhatóak.


Kötelezően alkalmazandó jogszabályok

Az OPUS TITÁSZ Zrt. működését és tevékenységét közvetlenül érintő jogszabályok listája itt található.

Az OPUS TITÁSZ Zrt. működését és tevékenységét érintő hatályos, illetve az elmúlt 5 évre visszamenően hatályban volt jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytár weboldalán (https://www.njt.hu/ ) érhetők el.


Panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk

A fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó szervezetek elérhetőségei


Ügyfélszolgálat elérhetősége és működésére vonatkozó információk
Ügyfélszolgálati elérhetőségeink a Kapcsolat oldalon találhatóak meg.


Üzletszabályzat és egyéb általános szerződéses feltételek
Az OPUS TITÁSZ Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, valamint annak korábbi verziói az Üzletszabályzat oldalon érhetők el.
A villamos-energia elosztási tevékenységhez kapcsolódóan kötendő szerződések (pl. hálózati csatlakozási szerződés, hálózat-használati szerződés) mintáit, valamint az általános szerződéses feltételekkel kapcsolatban információkat a hatályos Üzletszabályzatunk és a mellékletei tartalmazzák.