Hibabejelentés

22_SZ-149 KIF+GYR SZABÁLYZAT

GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK ELHELYEZÉSE KISFESZÜLTSÉGŰ ÉS LAKOTT TERÜLETEN BELÜLI KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK-HÁLÓZATOK TERTÓSZERKEZETEIN

A Szabályzat Társaságunk KIF és/vagy belterületi KÖF szabadvezeték-hálózatainak oszlopain elhelyezhető, valamint azokon már elhelyezett, információátviteli (hírközlési) célt szolgáló gyengeáramú és fémmentes optikai hírközlő rendszerek, valamint légvezetékes összeköttetésű térfigyelő rendszerek létesítési, üzemeltetési, átépítési, munkabiztonsági, technológiai, környezetvédelmi, díjfizetési, megszüntetési és egyéb kérdéseit szabályozza.

 

Letölthető dokumentumok:

01. 22_SZ-149-v06 Szabályzat.pdf 02. Szervezeti felépítés, kapcsolattartók.pdf 03. Munkavédelmi oktatás tematikája.pdf 04. Ügyrendi folyamat ellenőrzése.pdf 05. Oszlopcsatlakozó doboz műszaki specifikáció.pdf 06. GYR áramütés elleni védelmi bekötése.pdf 07. Együttműködési megállapodás (minta).doc 08. Tájékoztató levél (minta).docx 09. Elvi hozzájáruló nyilatkozat (minta).docx 10. Nyilatkozat KIF és-vagy KÖF szabadvezeték-hálózat jogszerű létesítéséről (minta).docx 11. Előzetes közműkezelői hozzájárulás (minta).docx 12. Együttműködési szerződés KIF és-vagy KÖF közcélú hálózat átalakítása és-vagy áthelyezése tárgyában (minta).docx 13. Megállapodás villamos hálózat Elosztói engedélyes általi átalakításáról és-vagy áthelyezéséről és az Elosztói engedélyes kártalanításáról (minta).doc 14. Létesítési megállapodás (minta).doc 15. Munkavégzési megállapodás (minta).doc 16. Többoldalú munkavégzési megállapodás (minta).doc 17. Üzemeltetési megállapodás (minta).doc 18. Többoldalú üzemeltetési megállapodás (minta).doc 19. Műszaki szemle jegyzőkönyv - Létesítés (minta).doc 20. KIF_GYR közös oszlopsoros hálózat kimutatás - Létesítés (minta).xlsx 21. Üzemeltetési megállapodás Bővítés-melléklet (minta).doc 22. Üzemeltetési megállapodás Települések és kapcsolattartók-melléklet (minta).doc 23. Üzemeltetési megállapodás Megszüntetés-melléklet (minta).doc 24. Számlakísérő levél időarányos használatijog-díj számlához (minta).docx 25. Számlakísérő levél éves használatijog-díj számlához (minta).docx 26. Megállapodás használatijog-díj fizetési feltételeinek módosításáról (minta).doc 27. Közös oszlopsoros oktatás nyilvántartása (minta).xls 28. Igazolvány minta.pdf 29. Műszaki szemle jegyzőkönyv - Bontás (minta).doc 30. KIF_GYR közös oszlopsoros hálózat kimutatás - Bontás (minta).xlsx 31. Fémet tartalmazó burkolt GYR légvezeték felszerelése és bontása feszültség alatt lévő KIF SSZV hálózaton (minta).doc 32. GYR-FOR-RHR-TFR hálózatra csatlakoztatása igénybejelentő.pdf